Krok 1

Analýza projektu

V prvním kroku je potřeba seznámit se s Vaším projektem, dosavadním stavem, strategií a cílem. Zároveň provedu analýzu historie a výkonu projektu  v Google Analytics (je-li k dispozici), analýzu konkurence a ostatních potřebných dat. V této první fázi je velice důležitá aktivní komunikace k navržení vhodného marketingového plánu. 

online-marketing-1246457_640

Krok 2

Marketingový Audit / Plán

Po obeznámení se s projektem, dosavadním stavem, strategií a cílem jsem schopen vytvořit marketingový plán. Plán zasílám v PDF společně s cenovou kalkulací. V případě, že se dohodneme na spolupráci, můžeme přejít k úspěšné realizaci. 

Krok 3

Realizace

Po odsouhlasení formy spolupráce zrealizuji navržené a schválené kroky v co nejkratším možném termínu. V případě dohodnutí měsíční správy určitých marketingových kanálů pracuji automaticky a samostatně (optimalizace, analýza, kontrola). 

hands-2069206_640
digital-marketing-1725340_640

Krok 4

Reporting / Vyhodnocení

V případě jednorázové realizace projektu provádím vyhodnocení společně s klientem telefonicky nebo videohovorem. V případě dlouhodobé spolupráce na projektu pravidelně zasílám měsíční reporty výkonnosti, provedených změn a navrhovaných postupů na další období.